Evaluatie Persoonlijke Aanpak Delft

Opdrachtgever: Gemeente Delft

In 2017 is de gemeente Delft gestart met de Persoonlijke Aanpak Delft (PAD). Het doel van deze aanpak is het stoppen van (en afglijden naar) overlast gevend en/of crimineel gedrag van jongeren en het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Delft. Op verzoek van de gemeente Delft heeft onderzoeksbureau Risbo de persoonsgerichte aanpak, twee jaar na de start, geanalyseerd. Met het onderzoek wordt gekeken naar de werking van PAD en of de doelen die met de interventie nagestreefd worden ook daadwerkelijk behaald worden.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement