Design your teaching session – applicatie

Opdrachtgever: CLI

Risbo ontwikkelt en organiseert verschillende docentprofessionaliseringstrajecten om het onderwijs aan de EUR blijvend te verbeteren. We staan aan de EUR in voor de Basis- en Seniorkwalificatie Onderwijs, de Leergang Onderwijskundig Leiderschap en verschillende blended Microlabs die docenten helpen bij de ontwikkeling van hun onderwijsvaardigheden. Met de ‘Design your Teaching Session’ applicatie beogen we dit aanbod te versterken. We ontwikkelen een digitale applicatie die docenten ondersteunt bij het maken van de juiste didactische keuzes tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van een onderwijsbijeenkomst.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement