PGO bij Hogeschool Rotterdam

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam

Bij de bacheloropleiding Medische Hulpverlening (BMH) van de Hogeschool Rotterdam is sinds 2019 het plan om Probleem Gestuurd Onderwijs (hierna: PGO) of een aan casu´stiek verwante vorm (opnieuw) in te voeren in het onderwijs. Onderdeel van deze herinvoering is het trainen van de docenten in adequate tutorvaardigheden passend bij de richtlijnen van PGO, rekening houdende met de stappen uit de ABCDE-methodiek voor hulpverlening in de spoedzorg.

Het onderwijskundige team van de bacheloropleiding medische hulpverlening heeft ondersteuning gevraagd bij Risbo van PGO deskundigen om de betrokken docenten te enthousiasmeren en te trainen in de uitvoering van PGO. Specifiek aandachtsgebied is de meer faciliterende en coachende rol van de docent (tutor) in het PGO.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement