Risbo Bijdrage Erasmus+ project #iBelong

Opdrachtgever: ESSB/DPECS

Momenteel voert de EUR een Erasmus+ project uit, genaamd #iBelong. Het doel van het project is het vergroten van de ‘sense of belonging’ van een divers samengestelde groep studenten bij hun opleiding. Dit, door de door de opleiding aangeboden leeromgeving inclusiever te maken. Het project bestaat uit a) een kick-off waarin studenten en docenten met elkaar de dialoog aangaan over ‘sense of belonging’ b) een docententeam reflectie, waarin een team docenten reflecteert op diversiteit en inclusief onderwijs binnen hun opleiding en c) een mentorproject waarbij eerstejaars worden begeleid door ouderejaars. Deelnemende partners zijn Edge Hill University (Engeland), Universiteit Osnabrück (Duitsland), Universiteit Porto (Portugal), ECHO, Expertiscecentrum Diversiteitsbeleid (Nederland) en Knowledge Innovation Centre (Malta).

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement