Herontwerp en ontwikkeling BKO-PGO

Opdrachtgever: CLI

In 2017 heeft de EUR haar visie op onderwijs herijkt. Voor docenten betekent deze nieuwe onderwijsvisie dat ze worden uitgedaagd om innovatief en doelmatig onderwijs te verzorgen, waarvoor ze goed didactisch getraind en voorbereid worden. Voor de leeromgeving betekent de nieuwe visie dat actief academisch leren het uitgangspunt is. Het leerproces van studenten staat nadrukkelijk centraal. De werkvormen zijn activerend, motiverend en stimulerend. Innovatie in het onderwijs wordt sterk gestimuleerd: persoonlijk contact on-campus wordt verrijkt met interactieve online leeromgeving. Op basis van deze herijkte onderwijsvisie heeft het reguliere BKO traject van de EUR een vernieuwing ondergaan. Om het BKO traject voor PGO onderwijs (BKO-PGO) aan te laten sluiten bij deze onderwijsvisie en het vernieuwde ontwerp van de reguliere BKO, is het zaak om de BKO-PGO van eenzelfde herontwerp te voorzien. Risbo is verantwoordelijk voor dit herontwerp.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement