De verwachte sociale impact van kunstmatige intelligentie op de interne politieorganisatie

Opdrachtgever: Nationale Politie

Risbo voert samen met ESSB een onderzoek uit naar de verwachte sociale impact van kunstmatige intelligentie op de politieorganisatie. De opmars van kunstmatige intelligentie brengt kansen en risico’s met zich mee voor de hele politieorganisatie en veiligheidsketen. Deze impact is echter niet eenduidig vast te stellen en varieert per organisatieonderdeel en de specifieke context waarbinnen AI wordt toegepast.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement