Inventarisatie Organisatie Onderwijs TU Delft Faculteit Bouwkunde

Opdrachtgever: TU Delft Bouwkunde

De faculteit Bouwkunde (BK) van de Technische Universiteit Delft heeft behoefte aan een analyse van de huidige personele invulling van het onderwijs. Op basis van deze analyse wil zij werken aan een optimalisatie van de inzet van zowel aangesteld als flexibel personeel (bijvoorbeeld gastdocenten). Voor dit project zal een vragenlijst onder docenten worden verspreid en gesprekken worden gevoerd met docenten en leidinggevenden. De resultaten van de verkregen informatie worden besproken tijdens een studiemiddag waarin betrokkenen worden uitgenodigd om uitkomsten om te zetten in concrete actiepunten.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
research diversiteit studiesucces evaluatie tentamen consultancy UTQ dagboek meetinstrument Erasmus+ toetsing Erasmus Universiteit training kwaliteitszorg Hogeschool Rotterdam onderwijsinnovatie geluk risicojongeren
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement