Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2018

Opdrachtgever: CvB EUR

Risbo heeft voor de EUR een Online Monitor Honours Onderwijs ontwikkeld. In deze monitor zijn de studentevaluaties die in 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017 bij alle honours programma’s zijn afgenomen opgenomen. Daarnaast zijn er in de monitor van verschillende honours programma’s data met betrekking tot instroom, doorstroom en uitval te vinden.
Door bovengenoemde data in een online monitor op te nemen zijn de gegevens over de programma’s op een centrale plaats opgeslagen. Daarnaast kunnen de coördinatoren de online monitor gebruiken om het eigen honours programma op de verschillende aspecten te vergelijken met andere honours programma’s en eventueel collega’s consulteren om te leren van hun good practices. Risbo is gevraagd ook in het proces rond het evalueren van de honours programma’s 2017/2018 voor haar rekening te nemen.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Erasmus+ onderwijsinnovatie Hogeschool Rotterdam consultancy dagboek Erasmus Universiteit evaluatie meetinstrument kwaliteitszorg toetsing geluk research diversiteit risicojongeren training UTQ studiesucces tentamen
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement