BKO nieuwe stijl

BKO nieuwe stijl
In april 2018 is Risbo gestart met het aanbieden van de BKO in nieuwe stijl. De BKO heeft nu een blended karakter. Deelnemers starten met een kick of meeting waarin zij zullen kennismaken met de opzet van de BKO en met elkaar.
Daarna kunnen zij een online module volgen waarin ze kennis maken met de BKO en de eerste stappen zetten in het formuleren van hun persoonlijke onderwijsvisie.
Na de online module volgen er drie inhoudelijke bijeenkomsten die ieder een blended opzet hebben. Deelnemers bereiden zich online voor met behulp van video’s en opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten is er daardoor ruimte voor toepassing, peer- en expert feedback.
De Basiskwalificatie Onderwijs is verplicht voor alle docenten die aan een Nederlandse universiteit verbonden zijn. De BKO bestaat uit twee delen: (1) het onderwijskundige traject zoals hierboven beschreven en (2) beheersing van de Engelse taal op minimaal C1-niveau.
Het onderwijskundig gedeelte van de BKO wordt toegekend bij het beheersen van de onderwijskundige en didactische competenties op de volgende gebieden:
1. Ontwikkeling visie op onderwijs,
2. Ontwerpen van onderwijs,
3. Uitvoeren van onderwijs, inclusief het begeleiden van studenten,
4. Toetsing van onderwijs,
5. Evaluatie, reflectie en onderwijsverbetering.

U zult deze competenties bewijzen in een Proof Of Competence (POC) voor ieder onderdeel.


Doelgroep en benodigde voorkennis
De Basiskwalificatie Onderwijs is verplicht voor alle docenten die aan een Nederlandse universiteit verbonden zijn. Houders van de BKO worden ook door andere Nederlandse universiteiten erkend als gekwalificeerd academisch docent. Bij de start van de BKO is het van belang dat u over enige basiskennis en –vaardigheden, op het gebied van het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs (inclusief toetsing), beschikt.

Inschrijven voor de BKO
U kunt zich aanmelden via: utq@risbo.eur.nl
Via het toegestuurde inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor de BKO. U dient direct aan te geven op welke data u de sessies wilt volgen.
Let op! Om deel te kunnen nemen aan de BKO is het van belang dat u een vak coördineert of in ieder geval de mogelijkheid hebt om het vak waarin u doceert aan te passen. U zult de ervaringen uit het vak nodig hebben om alle competenties te bewijzen in de POCs.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement