Leergang Onderwijskundig Leiderschap

Opdrachtgever: LDE

Risbo verzorgt in 2018-2019 in LDE-verband voor de vierde keer de Leergang Onderwijskundig Leiderschap voor onderwijsmanagers (opleidingsdirecteuren, bachelor/master-co÷rdinatoren, portefeuillehouders onderwijs) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden.
In deze leergang verdiepen de deelnemers zich in onderwijskundige en leiderschapsonderwerpen.
De deelnemers formuleren een onderbouwde onderwijsvisie, een visie op (onderwijskundig) leiderschap, ze voeren een curriculuminnovatie op opleidingsniveau uit en ze voeren een adviesopdracht uit voor de Colleges van Bestuur van de drie LDE-instellingen.
Het strategische doel dat de EUR, TU Delft en Universiteit Leiden met de Leergang Onderwijskundig Leiderschap nastreven, is het versterken van het onderwijskader binnen de universitaire organisatie. De leergang draagt bij tot het opbouwen van een netwerk van onderwijskundige leiders binnen de EUR, TU Delft en Universiteit Leiden, het verbeteren van de mogelijkheden voor een loopbaan op het gebied van onderwijs en het stimuleren van samenwerkingsactiviteiten tussen opleidingen en faculteiten van de verschillende universiteiten. Uiteindelijk beogen de EUR, TU Delft en Universiteit Leiden dat de leergang bijdraagt aan het innoveren van het onderwijs op die terreinen die van belang zijn voor verbetering van de kwaliteit en het rendement van het onderwijs.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement