Reflectie op de kwaliteit van gebruikersonderzoeken van RWS Landelijk Team Publieksmonitoring

Opdrachtgever: RWS (Landelijk Team Publieksmonitoring

In november en december 2017 heeft Risbo op verzoek van Rijkswaterstaat twee verschillende verdiepingsmodules analyse verzorgd voor adviseurs Netwerkmonitoring van Rijkswaterstaat. De inhoudelijke doelstelling van de tweede verdiepingsmodule was het verbeteren van het inzicht in onderzoekskwaliteit, toegespitst op belevingsonderzoeken, zowel in de zin van het beoordelen van een onderzoeksopzet en de resultaten, als het op verantwoorde en zinvolle wijze gebruik maken van de resultaten.

Het Landelijk Team Publieksmonitoring (LTPM) is bij Rijkswaterstaat, en in aantal gevallen voor platform WOW, verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van kwantitatieve gebruikerstevredenheidsonderzoeken onder diverse klantgroepen (onder andere automobilisten, vrachtwagenchauffeurs, zeevaart, binnenvaart). Het team voert regelmatig discussies over de kwaliteit van de onderzoeken, maar ook over de uitgevraagde analyses van marktpartijen (onder andere prioriteitenmatrix). Soms wordt binnen het team bij het beantwoorden eigen kritische kwaliteitsvragen een gebrek aan kennis ervaren.

Om die reden is er binnen het team behoefte aan een reflectie op de kwaliteit van de gebruikerstevredenheidsonderzoeken door Risbo in de vorm van een sessie.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement