Begeleiding herontwikkeling B2 en B3 onderwijs Sociologie en Bestuurskunde

Opdrachtgever: ESSB

In september 2015 is het nieuwe bachelor curriculum van Bestuurskunde en Sociologie van start gegaan. Voor Bachelor 2 en 3 heeft het nieuwe curriculum op vakniveau verschillende gevolgen:
- Nieuwe onderwijsvormen: het programma is vastgesteld en er is besloten dat in de vakken gebruik gemaakt moet worden van activerende onderwijsvormen passend bij de fase van de studie, in werkgroepen van 20 studenten.
- Internationalisering: qua inhoud en taal (Engels) moet het curriculum voorbereid worden op een internationaal publiek.
- Voor bepaalde vakken komt er een nieuwe doelgroep bestaande uit een samenstelling van sociologie- en bestuurskunde studenten.
Een herontwikkeling van vakken wordt hiermee noodzakelijk. Daarnaast zullen er een aantal nieuwe vakken ontwikkeld gaan worden.

Risbo zal dit traject begeleiden. Ter voorbereiding op het ontwikkeltraject verzorgt Risbo voor de docenten en tutoren een training in activerend onderwijs. Risbo ondersteunt bij het herontwerp van de vakken door gebruik te maken van de ‘Carpe Diem’-methode. In de implementatiefase is het van belang dat alle uitvoerende docenten en tutoren goed geďnstrueerd worden en waar nodig coaching krijgen bij de uitvoering van het activerende onderwijs. Door middel van observaties door onderwijsadviseurs van Risbo wordt vastgesteld of de nieuw ontwikkelde onderwijsactiviteiten succesvol worden uitgevoerd.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement