Terugkomdag Tutoren Wijsbegeerte

Opdrachtgever: FWB

Risbo heeft reeds een didactische training verzorgd voor de tutoren van Wijsbegeerte. Uit de evaluatie van deze training blijkt dat de tutoren de training als zeer positief hebben ervaren en graag nog meer aandacht zouden willen besteden aan activerende werkvormen en het delen van ‘best practices’ in de vorm van een ‘terugkomdag’. Elke tutor heeft een reflectie geschreven met daarin drie verbeterpunten naar aanleiding van zijn mini-instructie in de didactische training. In de periode van september 2017 tot en met februari 2018 werkt de tutor aan deze persoonlijke doelstellingen. Om een doorlopende leerlijn voor de tutoren te garanderen worden er twee intervisiebijeenkomsten georganiseerd gedurende het collegejaar door de tutorcoördinator. Risbo verzorgt de terugkomdag.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement