Vooronderzoek Rendementsanalyse ESL

Opdrachtgever: ESL

In studiejaar 2012 heeft de Erasmus School of Law een onderwijshervorming doorgevoerd bij haar bacheloropleidingen met Probleem Gestuurd Leren (PGL) als centraal concept. Het doel van deze onderwijshervorming was tweeŽrlei. De verwachting was dat de invoering van PGL de studierendementen significant zou verhogen. Dit blijkt echter niet voor alle ESL-opleidingen het geval te zijn, zoals bij Rechtsgeleerdheid. Risbo is gevraagd ter voorbereiding op een rendementsonderzoek een voorstudie op te stellen met een overzicht van factoren, met uitzondering van curriculumkenmerken, die volgens de wetenschappelijk literatuur een rol spelen bij uitval en studievoortgang.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement