Onderwijskundige begeleiding herziening bachelor Gezondheidswetenschappen

Opdrachtgever: ESHPM

In 2016-2017 is iBMG – sinds 1 september 2017 ESHPM – gestart met de ontwikkeling van een nieuw Bachelorprogramma. Het doel is een nieuw Bachelorprogramma, na een stapsgewijze implementatie, volledig te hebben geďmplementeerd aan het eind van academisch jaar 2019/2020.
Het doel is om een inhoudelijk nieuw curriculum te maken dat is gestoeld op een helder onderwijsconcept, onderbouwd door evidentie en gebaseerd op de onderwijsvisie van de EUR en ESHPM. ESHPM heeft Risbo gevraagd de docententeams te begeleiden bij de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe vakken, en de projectleider te ondersteunen op het gebied van planvorming en didactische aanpak.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement