Taskforce The Future is Diversity

Opdrachtgever: EUR/Diversity Office

De Taskforce The Future is Diversity is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Taskforce heeft tot doel om onder meer tot doel om gelijke kansen op studiesucces voor diverse studentengroepen te bevorderen en de inclusieve leeromgeving op de instellingen stimuleren. De Taskforce omvat verschillende Werkgroepen. En daarvan is de Werkgroep Database, waarbinnen wordt verkend in hoeverre instroom-, uitval- en rendementcijfers van de drie universiteiten met elkaar kunnen worden vergeleken en welke mogelijkheden er zijn om de vergelijking van gegevens te verbeteren. Een andere is de Werkgroep Doorstroom, waarbij de nadruk ligt op docentprofessionalisering: hoe kunnen docenten voorbereid worden op het lesgeven aan een divers samengestelde studentengroep en studenten uit diverse groepen gelijke kansen bieden op studiesucces?
Risbo is gevraagd om in samenwerking met de UL en VU de eindrapportage voor de Werkgroep Database op te stellen. Daarnaast zal Risbo een workshop Database organiseren op het slot event van de Taskforce en participeert Risbo in de werkgroep Doorstroom.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement