Onderzoek Doorwerking Compensatoire Toetsregeling bij COM Hogeschool Rotterdam

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam, Instituut COM

In het studiejaar 2015-2016 heeft het instituut voor Commercieel Management (COM) van Hogeschool Rotterdam verschillende onderwijsvernieuwingen binnen de opleidingen Commerciële Economie en Small Business & Retail Management en de daarbij behorende community’s Creative Marketing & Sales, Global Marketing & Sales, Marketing of Social Business, SportMarketing & Management en Entrepreneurship ingevoerd.
In het nieuwe curriculum van de community’s van COM mogen studenten onder voorwaarden onvoldoendes compenseren, zolang het gewogen gemiddelde op elk van de drie leerlijnen in het eerste jaar (kennislijn, praktijklijn en studentlijn) aan het eind van het eerste jaar een 6,0 is en studenten geen cijfers lager dan een 4,0 hebben behaald.
Risbo is gevraagd om onderzoek te doen naar de doorwerking van de mate van het gebruik van de compensatoire toetsregeling in het eerste jaar op de prestaties in het tweede en derde studiejaar.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement