Monitor Sociale Inclusie en Reporting Tools

Opdrachtgever: Ministerie SZW

In Europa bestaat steeds meer belangstelling voor de Roma (met zon 10 tot 12 miljoen leden de grootste Europese minderheid). Roma zijn vaak slachtoffer van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting en leven in diepe armoede zonder de nodige toegang tot gezondheidszorg en fatsoenlijke huisvesting. De Europese Raad heeft in juni 2011 afgesproken dat de individuele EU-lidstaten ofwel een Nationale Strategie ofwel een set algemene beleidsmaatregelen moeten formuleren in de lijn met de uitgangspunten van de integratievisie Integratie, binding en burgerschap van 16 juni 2011. De Nederlandse inbreng beschrijft het generieke beleid dat relevant is voor de positieverbetering van onder andere Roma.
In 2012 heeft de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel aan de Tweede Kamer toegezegd dat Nederland een kwalitatieve monitor zou uitvoeren. In 2013 is een nulmeting verricht door Movisie. In deze nulmeting werden tal van problemen gesignaleerd, zoals armoede, illegaliteit, lage arbeidsparticipatie, uitkeringsafhankelijkheid, discriminatie, stateloosheid, disproportioneel hoge criminaliteit, extreem hoog schoolverzuim en overlast. Het Ministerie heeft in 2015 een vervolgmeting van de Monitor Inclusie laten uitvoeren om daarmee een beeld te krijgen van de woon- en leefomstandigheden van de Roma en Sinti in Nederland in 2015 en de ontwikkeling hierin tussen 2013 en 2015.
In 2017 en 2019 wordt een tweede en derde meting verricht door Risbo.
Daarnaast wordt gedurende 4 jaar het Nederlandse beleid in kaart gebracht dat van invloed is op de positie van Roma en Sinti in Nederland via de Reporting Tool.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
tentamen studiesucces meetinstrument UTQ toetsing risicojongeren consultancy Hogeschool Rotterdam kwaliteitszorg geluk training dagboek onderwijsinnovatie evaluatie research Erasmus+ Erasmus Universiteit diversiteit
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement