Ondersteuning Monitor Honours Onderwijs 2017

Risbo heeft voor de EUR een Online Monitor Honours Onderwijs ontwikkeld. In deze monitor zijn de studentevaluaties die in 2014/2015 en 2015/2016 bij alle honours programma’s zijn afgenomen opgenomen. Daarnaast zijn er in de monitor van verschillende honours programma’s data met betrekking tot instroom, doorstroom en uitval te vinden.
Door bovengenoemde data in een online monitor op te nemen zijn de gegevens over de programma’s op een centrale plaats opgeslagen. Daarnaast kunnen de coördinatoren de online monitor gebruiken om het eigen honours programma op de verschillende aspecten te vergelijken met andere honours programma’s en eventueel collega’s consulteren om te leren van hun good practices. Risbo is gevraagd ook in 2016/2017 het proces rond het evalueren van de honours programma’s voor haar rekening te nemen.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement