Training docenten en Begeleiding examencommissie

Opdrachtgever: RSM

De examencommissie en opleidingsdirectie van RSM willen de kwaliteitsborging van toetsing versterken. In dit kader is Risbo gevraagd om de examencommissie onderwijskundig te ondersteunen. Ook is er behoefte aan docentprofessionalisering op het gebied van toetsing.
RSM wil de expertise van examinatoren ten aanzien van toetsing bevorderen, te beginnen met de docenten betrokken bij het onderwijs in jaar 1 van de bachelor opleidingen (BA en IBA). Hiertoe biedt Risbo drie trainingsmodules aan, als aanvulling op de individuele begeleiding & feedback waar docenten binnen het RSM Onderwijsservicepunt van Risbo al gebruik van kunnen maken.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Erasmus Universiteit geluk risicojongeren UTQ meetinstrument diversiteit Erasmus+ onderwijsinnovatie dagboek kwaliteitszorg training evaluatie Hogeschool Rotterdam toetsing studiesucces consultancy research tentamen
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement