Werkgroep Onderwijsinterventies Diversiteit EUR

Opdrachtgever: ABD EUR

In het studiejaar 2015/16 is de Werkgroep Onderwijsinterventies Diversiteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam van start gegaan met als doel om op de EUR bij te dragen aan een inclusieve leergemeenschap – en omgeving waarin studenten, ongeacht hun achtergrond, gelijke kansen wordt geboden om hun talenten te ontwikkelen en, na het succesvol afronden van hun studie aan de EUR, klaar zijn om ook succesvol te zijn op de arbeidsmarkt en in de beroepspraktijk.

De Werkgroep heeft verschillende projecten geïnitieerd, waarvan een aantal samen met de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit worden uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Taskforce The Future is Diversity. Risbo neemt deel aan een aantal van deze initiatieven, waarbij wordt samengewerkt met medewerkers van diverse EUR-gremia. Concreet betreft het het leveren van een bijdrage aan de Adviesnota van de Werkgroep en het rapporteren over instroom, doorstroom en uitstroom van diverse studentengroepen voor de Werkgroep en de Taskforce WG Database.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement