Erasmus+ project Online Proctoring for Remote Examination

Opdrachtgever: Erasmus + Program

Risbo maakt deel uit van het internationale consortium dat de Erasmus + beurs voor het project “Online Proctoring for Remote Examination” heeft toegekend gekregen. Bij online proctoring kunnen studenten op afstand, online, en in een beveiligde omgeving examens afleggen. Studenten worden op deze manier online gesuperviseerd.

Het internationale consortium waar Risbo deel van uitmaakt ondersteunt de ontwikkeling van online proctoring binnen instellingen voor hoger onderwijs. Het project brengt de huidige, bestaande Europese praktijken met betrekking tot examineren op afstand in kaart om zicht te krijgen op best practices.

De specifieke rol voor Risbo is te onderzoeken welke impact ‘remote examination’ heeft op accreditatie van onderwijsprogramma’s. Dit onderzoek moet resulteren in een ‘remote examinaton rulebook’ waarin naast de bestaande Europese wet- en regelgeving en procedures ook specifieke oplossingen en best practices worden toegelicht. Daarnaast zal Risbo ook een aantal pilots uitvoeren om de praktijk van op afstand examineren te ontwikkelen, te testen en te implementeren.

Contextual image Contextual image Contextual image

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement