Studiekeuzecheck 2017-2018

Opdrachtgever: SSC-OOS EUR

Sinds het van kracht worden van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KIV) in 2013, zijn instellingen in het hoger onderwijs verplicht tot het uitvoeren van een activiteit gericht op de studiekeuze van aankomende studenten en het geven van een studiekeuzeadvies aan deze studenten.
Op de EUR wordt de Studiekeuzecheck (SKC) ingezet om aan deze wettelijke eisen te voldoen. De SKC bestaat uit een online vragenlijst die door alle eerstejaars voltijd bachelor studenten ingevuld wordt nadat zij zich hebben ingeschreven aan de EUR. Wanneer de vragenlijst voldaan is, ontvangt de student een persoonlijk advies wat inzicht verschaft in aspecten die samenhangen met de studiekeuze zoals motivatie, voorbereiding, en verwachtingen omtrent de studie. Doel is om studenten bewust te maken waarom ze voor een studie gekozen hebben en hen er bij stil laten staan of deze studie de juist keuze is (studiekeuzecheck).

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
training risicojongeren research onderwijsinnovatie Hogeschool Rotterdam Erasmus Universiteit kwaliteitszorg evaluatie dagboek tentamen meetinstrument studiesucces toetsing geluk consultancy diversiteit UTQ Erasmus+
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement