Trainingen tutorvaardigheden PGO en Groepsdynamiek DPAS 2016

Opdrachtgever: FSW

De opleidingen Bestuurskunde, Sociologie en MISoC werken in de Bachelor met activerende onderwijsvormen, waaronder probleemgestuurd onderwijs. Voor het collegejaar 2018-2019 zijn nieuwe tutoren aangesteld, die getraind moeten worden in tutorvaardigheden in probleemgestuurd onderwijs. Probleemgestuurd onderwijs wordt gekenmerkt door kleinschaligheid. Risbo zal een training tutorvaardigheden verzorgen waarbij ingespeeld wordt op de dynamiek die in deze kleine groepen heerst. Daarnaast zal Risbo een training groepsdynamiek voor tutoren verzorgen.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement