Onderwijskundige scholing tbv docenten University of Gadjah Mada

Opdrachtgever: iBMG

Het Institute of Health Policy and Management (iBMG) geeft sinds een jaar uitvoering aan een Nuffic project gericht op capacity building in IndonesiŽ. Het doel van het project is om het master curriculum van een center aan de University of Gadjah Mada te versterken. Het curriculum heeft sterke raakvlakken met de master HEPL van iBMG. Er wordt onder andere gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe vakken en het herzien van bestaande vakken. Ook moet worden ingezet op het verbeteren van de onderwijskundige en didactische vaardigheden van de betrokken docenten. **
Een groep vakcoŲrdinatoren van de masteropleiding komt naar Nederland om onderwijskundige ondersteuning te krijgen bij de herziening van vijf kernvakken. Het is de bedoeling dat de groep een onderwijskundige scholing krijgt van ongeveer drie dagen, waarna zij met een herzien vak met een uitgewerkt coursebook naar IndonesiŽ terug kunnen. Risbo verzorg de onderwijskundige scholing.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
consultancy UTQ onderwijsinnovatie diversiteit Hogeschool Rotterdam training studiesucces risicojongeren Erasmus Universiteit evaluatie dagboek research geluk kwaliteitszorg meetinstrument toetsing tentamen Erasmus+
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement