Kennisateliers Netwerkmonitoring voor management van Rijkswaterstaat

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Ministeries en uitvoeringsorganisaties zetten op grote schaal monitoren in om de uitvoering van beleid te kunnen volgen. Aan monitoring kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen. Met behulp van monitoren kunnen relevante ontwikkelingen rondom de uitvoering van beleid vroegtijdig worden gesignaleerd en beleid op basis daarvan worden bijgestuurd, kunnen overheden intern en extern verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, nieuwe inzichten vergaren en inzichten uit monitoren worden gebruikt om het debat te voeden. In vervolg op de tweedaagse basiscursus die Risbo in 2015 heeft verzorgd voor medewerkers van Rijkswaterstaat worden nu speciaal voor het management kennisateliers aangeboden.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
geluk toetsing diversiteit training Erasmus Universiteit consultancy meetinstrument studiesucces risicojongeren evaluatie UTQ dagboek Erasmus+ onderwijsinnovatie tentamen Hogeschool Rotterdam research kwaliteitszorg
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement