Ondersteuning Evaluatie Project Studiesucces TU Delft

De TU Delft is in 2011 gestart het Project Studiesucces. Dit project heeft als doel het verhogen van het studiesucces van de Delftse bachelor-studenten via een samenhangend pakket van maatregelen. Nu op alle faculteiten maatregelen zijn ingevoerd, is het tijd voor een evaluatie van het project. De evaluatie wordt uitgevoerd door een evaluatiecommissie. Risbo zal deze commissie ondersteunen bij het uitvoeren van haar opdracht, en tevens als extern lid deel uitmaken van deze commissie.

Publicaties

Evaluatiecommissie Project Studiesucces TU Delft (2017), Onderwijssucces van structuur naar cultuur. Eindrapportage van de Evaluatiecommissie Project Studiesucces TU Delft. Delft: TU Delft (Rick Wolff was lid van de evaluatiecommissie).

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement