Active Blended Learning

Opdrachtgever: ESHCC

De Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) heeft Risbo gevraagd een begeleidingstraject te ontwikkelen en te implementeren met als doel de docenten te professionaliseren in het gebruik van 'active blended learning' methoden en technieken. Risbo gaat een workshop 'Active Blended Learning' verzorgen. Deze workshop is gericht op ontwerpen van Ún experimenteren met activerend, blended onderwijs.
Het doel van de workshop is dat de deelnemers hun eigen onderwijs innovatiever en effectiever kunnen maken door na te denken over welke onderwijsactiviteiten tijdens de contactmomenten en welke daarbuiten kunnen plaatsvinden, en welke digitale middelen hiertoe ingezet kunnen worden. De deelnemers aan de workshop ontwerpen een prototype van een 'blended' onderwijssessie (nieuw of bestaand) met activerende elementen. Het uiteindelijke doel is dat de kwaliteit van het onderwijs verhoogd wordt.
Na dit traject begeleidt Risbo een voorlopersgroep van ESHCC-docenten die als taak heeft de mogelijkheden van Active Blended learning breder bekend te maken bij de docenten.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement