Advisering Diversiteitsonderzoek Inholland

Opdrachtgever: InHolland

De studentenpopulatie van Hogeschool Inholland is de afgelopen jaren steeds meer divers geworden. Deze diversiteit (wat betreft etnisch culturele, religieuze en sociaal economische achtergrond) heeft geleid tot een andere dynamiek binnen opleidingen en soms ook tot spanningen tussen studenten en tussen studenten en docenten (waarbij docenten zichzelf regelmatig geconfronteerd zien met handelingsverlegenheid als het gaat over diversiteit). Verder blijkt het studiesucces van 'allochtone' studenten nog altijd achter te lopen bij dat van de groep autochtone studenten. Deze ontwikkelingen hebben bij de Hogeschool Inholland de noodzaak doen ontstaan om zich via onderzoek te verdiepen in het diversiteitsvraagstuk. Dit onderzoek (dat is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Business Research Center/Onderzoekslijn Mens en Organisatie van Hogeschool InHolland, bij de opleiding Business Studies uit het Domein Business Finance en Law) heeft tot doel een bijdrage te leveren aan a) de professionele ontwikkeling van docententeams in het lesgeven aan en het omgaan met een divers samengestelde studentenpopulatie, b) het vergroten van de binding van studenten met hun opleiding en met Hogeschool Inholland en (daarmee hun kansen op studiesucces) en c) de wetenschappelijk kennis over diversiteit binnen de hoger onderwijscontext en studiesucces van 'allochtone' studenten.

Risbo is gevraagd, in de persoon van Rick Wolff, om ter bewaking van de kwaliteit van het onderzoek de rol op zich te nemen van extern adviseur die als 'critical friend' het onderzoek volgt en van commentaar voorziet.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement