Onderzoek doorwerking compensatoir Toetsen ESL 2016

Opdrachtgever: ESL

In 2015 heeft Risbo een eerste onderzoek bij Erasmus School of Law uitgevoerd naar de mate van gebruik en de doorwerking van de compensatieregeling. Deze regeling is als onderdeel van Nominaal=Normaal in 2012 ingevoerd. De compensatieregeling houdt in dat studenten binnen bepaalde grenzen onvoldoendes in het eerste studiejaar mogen compenseren met hogere cijfers op andere vakken.
In 2016 voert Risbo een vervolgonderzoek uit om na te gaan of en zo ja hoe de invoering van compensatoir toetsen doorwerkt op de prestaties van studenten in het tweede en derde bachelorjaar.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement