Trainingen tutorvaardigheden PGO en Groepsdynamiek Bestuurskunde en Sociologie

De opleidingen Bestuurskunde en Sociologie werken in de Bachelor met de onderwijsvorm probleemgestuurd onderwijs. Voor het collegejaar 2015-2016 zijn nieuwe tutoren aangesteld, die getraind moeten worden in tutorvaardigheden in probleemgestuurd onderwijs. Probleemgestuurd onderwijs wordt gekenmerkt door kleinschaligheid. Om goed te kunnen inspelen op de dynamiek die in deze kleine groepen heerst, biedt Risbo een training tutorvaardigheden PGO aan in combinatie met een training groepsdynamiek voor tutoren.
Tijdens de tutortraining PGO oefenen we in het werken met de methode van probleemgestuurd onderwijs, waarbij we de nadruk leggen op het verwerven van leerproces-begeleidende vaardigheden. Tijdens de training doen de deelnemers in praktische oefeningen en opdrachten ervaring op met alle vaardigheden.
De training groepsdynamiek is eveneens interactief en toegepast van opzet, waarbij veel wordt geoefend met behulp van deelnemerscases en van rollenspellen.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
meetinstrument evaluatie onderwijsinnovatie consultancy Hogeschool Rotterdam tentamen Erasmus+ toetsing dagboek risicojongeren studiesucces geluk training kwaliteitszorg diversiteit research Erasmus Universiteit UTQ
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement