Ondersteuning van ESL Werkgroep 'Activeren van studenten tijdens hoorcolleges'

Opdrachtgever: ESL

ESL heeft geconstateerd dat er winst te behalen is op het gebied van het activeren van studenten bij grootschalige hoorcolleges. ESL heeft hiervoor een werkgroep 'Activeren studenten tijdens hoorcolleges' ingesteld. In deze werkgroep zal naast docenten, een lid van het e-team en een student ook een activeringsdeskundige / expert plaatsnemen. ESL heeft Risbo gevraagd de rol van activeringsdeskundige / expert op zich te nemen.
De werkgroep heeft als taak om een beleidsdocument op te stellen waarin wordt aangegeven hoe de hoorcolleges bij ESL interactiever kunnen worden gegeven. Het document bevat overwegingen en voorbeelden die docenten kunnen enthousiasmeren om activerende elementen in hun hoorcolleges in te bouwen. De overwegingen en voorbeelden worden naar voren gebracht tegen de achtergrond van de keuze van ESL om het onderwijs primair kleinschalig in te richten. De werkgroep zal zich daarom ook buigen over de vraag welke rol(len) hoorcolleges kan (kunnen) vervullen in een op PGL gebaseerde onderwijsaanpak.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
diversiteit research onderwijsinnovatie Erasmus+ geluk kwaliteitszorg toetsing UTQ risicojongeren Hogeschool Rotterdam tentamen dagboek consultancy Erasmus Universiteit meetinstrument studiesucces evaluatie training
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement