Onderzoek Docentprofessionalisering/-ondersteuning Online leren

Opdrachtgever: SURFnet

De afgelopen jaren volgen de ontwikkelingen op het gebied van online onderwijs zich in snel tempo op. Online onderwijs- en leertrajecten worden onder andere ingezet om de kwaliteit en het studiesucces van studenten in initiŽle opleidingen te verbeteren, om door middel van open onderwijstrajecten onderwijs wereldwijd gratis toegankelijk te maken en nieuwe doelgroepen naar het hoger onderwijs te trekken en om het onderwijs in het post-initiŽle domein meer toe te snijden op de kenmerken van de verschillende doelgroepen.

Een belangrijke succesfactor voor de ontwikkeling en implementatie van online onderwijs is de ondersteuning / professionalisering van docenten. Eerder liet SURF een onderzoek uitvoeren om in kaart te brengen hoe de ICT-docentprofessionalisering in de BKO en eventueel aanvullende opleidingstrajecten op dit moment georganiseerd is bij de verschillende instellingen voor hoger onderwijs in Nederland.
Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat de meeste instellingen scholing aanbieden die specifiek gericht is op ICT-bekwaamheden. ICT is vaker een regulier onderdeel van de BDB-leergang (HBO) en vaker een keuzemodule in de BKO (universiteiten).

SURF heeft aan Risbo gevraagd om als vervolg op het bovengenoemde onderzoek een inventariserend onderzoek uit te voeren wat soortgelijke instanties als SURF in het buitenland doen op het gebied van professionalisering van docenten op het gebied van ICT en onderwijs en wat SURF hiervan kan leren. Daarnaast wil SURF graag weten wat instellingen voor hoger onderwijs zelf doen op het gebied van deskundigheidsbevordering & professionalisering van docenten in het kader van onderwijsinnovatie en de ontwikkeling van online onderwijs en wat hierbij wel werkt en wat niet.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement