De rol van diaspora organisaties in het Nederlandse migratievraagstuk

Opdrachtgever: WODC

Dit onderzoek heeft tot doel na te gaan wat de rol is van diaspora organisaties in het Nederlandse migratievraagstuk en de vraag wat de overheid hiervan kan leren.
Met de kennis en inzichten uit het onderzoek moet duidelijk worden welke rol diaspora organisaties kunnen spelen bij het migratiebeleid, zowel op de terreinen van legale migratie, illegale migratie en terugkeer. De Nederlandse overheid beschouwt diaspora organisaties namelijk als belangrijke actoren die hen kunnen bijstaan in de uitvoering van het migratiebeleid. Hierdoor zijn deze organisaties een partij waarmee samenwerking gezocht zou kunnen worden.


Diaspora organisaties in Nederland nemen verschillende taken op zich. Zij organiseren voor hun doelgroep culturele evenementen om hun eigen cultuur te behouden. Daarnaast stimuleren zij een vlotte integratie van hun landgenoten. Ze bevorderen de handelsbetrekkingen met het land van herkomst en ondersteunen ontwikkelingsprojecten. Verder komen ze op voor diverse belangen en rechten van met name uit het eigen land afkomstige burgers. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol bij het tegengaan van illegale immigratie naar Nederland. Zo blijkt bijvoorbeeld dat zij voorlichting geven over de risico's van illegale immigratie. Het komt steeds vaker voor dat diaspora organisaties het helpen met terugkeer ook als onderdeel van hun takenpakket zien door terugkeerondersteuningsprojecten uit te voeren die worden gefinancierd door Buitenlandse Zaken en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Diaspora organisaties worden zodoende als een belangrijke partner gezien bij de onderhandeling met herkomstlanden om mee te werken aan terugkeer van immigranten.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
toetsing Erasmus+ consultancy meetinstrument kwaliteitszorg evaluatie research training onderwijsinnovatie geluk diversiteit Hogeschool Rotterdam Erasmus Universiteit risicojongeren dagboek studiesucces UTQ tentamen
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement