Onderzoek naar het effect van de invoering van de onderwijsvernieuwingen op de HR

Opdrachtgever: Hogeschool Rotterdam

De opleidingen van de Hogeschool Rotterdam (HR) werken er hard aan om door de invoering van een aantal onderwijsvernieuwingen het studiesucces van studenten in het eerste jaar te verbeteren. In het collegejaar 2015/2016 start een pilot bij een aantal opleidingen om te onderzoeken of invoering van deze onderwijsvernieuwingen voor haar studentenpopulatie succesvol is. Risbo onderzoekt samen met de HR de effecten van de invoering van de onderwijsvernieuwingen.

Publicaties

Boom, J. de., Baars, G.J.A., Hermus, P. & Wensveen, P. van. (2016). Verklaringen voor verschillen in prestaties van EUR studenten afkomstig van verschillende VO-scholen. Posterpresentatie op ORD 2016 op 26 mei 2016. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Baars, G.J.A. & Feuerstake, A.A.P. (2016). Mogelijke invloed van de onderwijsvernieuwingen bij COM (Hogeschool Rotterdam) op propedeuse-rendement, studiegedrag van studenten en binding van studenten. Presentatie op Studiedag van Facta over Binding op 22 september 2016. Utrecht: De Zilveren Vosch.
http://www.facta-organiseert.nl/media/79/NL/algemeen/original/Gerard%20Baars.pdf
Baars G.J.A., Wolff, R. & Hermus, P. (2016). Onderwijsvernieuwingen aan het Instituut COM van Hogeschool Rotterdam: De (mogelijke) invloed op de studenteninstroom, het eerstejaars rendement, het studiegedrag en de binding van studenten en de curriculumwaardering door docenten en studenten. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement