Didactische professionalisering tutoren ESL 2015-2016

In de bacheloropleidingen van ESL is een grote rol weggelegd voor tutoren, die het probleem gestuurd leren in de onderwijsgroepen moeten begeleiden.. In het kader van de onderwijspijler van dit traject gaat Risbo twee modules verzorgen voor ESL. Deze modules dragen bij aan de brede didactische ontwikkeling van de tutoren en vormt daarnaast een opstap naar het behalen van de BKO.
De modules zijn:
• Module Groepsdynamiek: In deze interactieve module worden veel onderwijssituaties geoefend met behulp van trainingsacteurs en wordt tevens theorie aangereikt over groepsvorming en het beïnvloeden van groepsprocessen.
• Module Toetsing: In deze module staat het ontwikkelen van toetsen, tentamens en assessments centraal. Er wordt aandacht besteed aan curriculaire afstemming (alignment), het maken van een toetsmatrijs, de structuur en de vorm van toetsvragen, de validiteit en betrouwbaarheid van een toets, en de gokkans bij meerkeuzetoetsing.
Daarnaast gaat Risbo een aantal tutoren onderwijskundig coachen bij het behalen van de BKO

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement