Onafhankelijkheid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

Opdrachtgever: Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het bestuur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt gevormd door een breed samengestelde commissie van deskundigen met een uiteenlopende achtergrond. Het kabinet heeft in het Regeerakkoord 'Bruggen Slaan' aangegeven dat er één loket komt voor slachtofferhulp (Regeerakkoord, 2012 p.27). De verwachting is dat dit loket (a) bijdraagt bij aan een verbetering van de positie van slachtoffers voor, tijdens en na afloop van het strafproces, (b) versnippering in de keten van slachtofferhulpverlening tegen zal gaan en (c) samenwerking zal verbeteren.

Het onderzoek dat Risbo gaat uitvoeren moet inzicht geven in de betekenis van de onafhankelijkheid van de commissie voor het realiseren van de doelstellingen van het slachtofferbeleid en het uitvoeren van de wet. Daarbij moet duidelijk worden wat de meerwaarde is van een dergelijk (gepositioneerde) commissie in vergelijking met een eenheid die ambtelijk wordt aangestuurd.

Ervaringen vanuit andere EU-lidstaten over de manier waarop zij dit hebben georganiseerd kunnen hierbij als goed voorbeeld dienen

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Erasmus Universiteit UTQ Hogeschool Rotterdam meetinstrument kwaliteitszorg evaluatie Erasmus+ toetsing training diversiteit tentamen studiesucces risicojongeren consultancy onderwijsinnovatie geluk research dagboek
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement