Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam (door het gebruik van die kennis). Uitgangspunt van de werkplaats is dat de ontwikkeling en toepassing van die kennis niet per se twee verschillende dingen zijn. De werkplaats wil juist expliciet gebruik maken van de kennis die er in de praktijk aanwezig is (cocreatie). Met andere woorden, de werkplaats wil "evidence for practice" leveren, maar ook "practice based evidence" inzetten om de praktijk van het onderwijs en het onderwijsbeleid te verbeteren. Aan de KWP zijn Rotterdamse onderwijsinstellingen verbonden. Sinds eind 2010 komen zij regelmatig samen om diverse soorten activiteiten uit te voeren. De co÷rdinatie ligt bij Risbo. Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld dat door de Stuurgroep, vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, de EUR en dienst J&O, wordt goedgekeurd.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
onderwijsinnovatie meetinstrument Erasmus+ Erasmus Universiteit diversiteit geluk evaluatie dagboek tentamen consultancy studiesucces kwaliteitszorg training research risicojongeren Hogeschool Rotterdam UTQ toetsing
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement