Monitor Rotterdamse Risicogroepen 2011-2014

Monitor Rotterdamse Risicogroepen 2011 - 2014 (Directie Veiligheid, gemeente Rotterdam) De gemeente Rotterdam zet fors in om de veelzijdigheid aan problemen waar Antilliaanse en Marokkaanse Rotterdammers mee te maken krijgen aan te pakken. Voor het succes van de aanpak is betrouwbare en up-to-date informatie over de 'maatschappelijke positie' van de doelgroep cruciaal zodat beleidsmakers inzicht krijgen in de kansen en risico's die zich bij de groep voordoen. Sinds 2007 voorziet de monitor in deze informatiebehoefte op basis van (koppeling van) bestaande registraties. Om de cijfers in perspectief te plaatsen wordt een vergelijking gemaakt met andere bevolkingsgroepen. In de monitor is een vergelijking gemaakt met de grootste minderheden in Rotterdam (Surinamers, Turken, Marokkanen, Antillianen en Kaapverdianen) en autochtonen. Sinds 2011 ligt de nadruk minder op Rotterdammers van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst en wat meer op jongeren. Doel van de monitor is nu vooral om de positie van Rotterdamse (risico)jongeren jaarlijks in kaart te brengen. De rapportage over het jaar 2013/2014 is medio 2014 opgeleverd.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Erasmus Universiteit onderwijsinnovatie research evaluatie geluk Hogeschool Rotterdam risicojongeren consultancy kwaliteitszorg UTQ Erasmus+ diversiteit training dagboek toetsing tentamen studiesucces meetinstrument
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement