Workshop Open Data

Op dit moment wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de beschikbare databestanden die eventueel door RWS ter beschikking kunnen worden gesteld voor maatschappelijk gebruik. De ambitie om data beschikbaar te stellen voor derden vloeit voort uit de Digitale Agenda (2011), waarin is geconstateerd dat binnen de overheid veel data beschikbaar zijn die relevant kunnen zijn voor derden om te worden hergebruikt. Met open data kunnen nieuwe toepassingen en diensten worden ontwikkeld en vermarkt. Naast dergelijke beoogde effecten, kunnen ook niet beoogde effecten (positief of negatief) optreden. Aangezien open data een relatief jong fenomeen is, is het vooralsnog niet eenvoudig om de effecten van open data te voorzien. Aan de hand van een workshop kunnen de verwachte effecten nader in kaart worden gebracht en op basis daarvan de concrete activiteiten die binnen RWS ondernomen kunnen worden op het domein van open data. Het Center for Public Innovation is gevraagd een werkbijeenkomst over dit onderwerp inhoudelijk voor te bereiden, een bijdrage leveren aan de discussie en de workshop inhoudelijk te begeleiden.Daarnaast zal CPI de resultaten van de workshop verwerken zodanig dat het mogelijk is om concrete en gerichte activiteiten op het domein van open data te ontplooien.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Erasmus+ risicojongeren geluk kwaliteitszorg onderwijsinnovatie research consultancy tentamen training Erasmus Universiteit studiesucces diversiteit meetinstrument evaluatie Hogeschool Rotterdam dagboek toetsing UTQ
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement