Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

Dit project betreft een NWO-onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid en is uitgevoerd ism. Risbo. In het CPI- themaproject staat centraal de wijze waarop kenmerken van de schoolomgeving van invloed zijn op de prestaties van scholen en op de besluitvorming van schoolbesturen en schooldirecties. De centrale vraag van het onderzoek was in welke mate en onder welke condities de informatie die door de Onderwijsinspectie openbaar wordt gemaakt een rol speelt bij de betrokkenheid van ouders bij (het kwaliteitsbeleid van) basisscholen.
Bij dit onderzoek is een actief beroep gedaan op de medewerking van ouders en wordt kennis genomen van de ervaringen van basisscholen zelf. Betrokken zijn het schoolbestuur/bovenschoolse organisatie, schoolleiders (directeuren) en/of vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
geluk consultancy risicojongeren toetsing research Hogeschool Rotterdam tentamen diversiteit evaluatie Erasmus Universiteit studiesucces UTQ meetinstrument training onderwijsinnovatie kwaliteitszorg dagboek Erasmus+
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement