Monitor Leerlinggebonden Financiering

Het Risbo evalueert in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of de subsidieregeling Leerlingen Gebonden Financiering Middelbaar BeroepsOnderwijs (LGF-mbo) die in januari van 2006 is ingegaan. Deze LGF-monitor wordt aangevuld met kwalitatief CPI-onderzoek om meer diepgang te verkrijgen, meer inzicht te krijgen in de aard van problemen en te inventariseren welke oplossingen vanuit de praktijk worden aangedragen. Hiervoor zijn verschillende Ateliersessies georganiseerd gericht op de vraag wat volgens direct betrokkenen in de praktijk de kernproblemen zijn als de huidige subsidieregeling LGF-mbo in ongewijzigde vorm blijft bestaan.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
training consultancy studiesucces dagboek UTQ meetinstrument Hogeschool Rotterdam geluk kwaliteitszorg Erasmus+ onderwijsinnovatie evaluatie research toetsing diversiteit tentamen risicojongeren Erasmus Universiteit
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement