Kennishuishouding TU Delft

In de afgelopen jaren is binnen de TUD een basis gelegd voor het inrichten van de automatisering. Deze basis bestaat uit een uniforme technische infrastructuur en de keuze voor een beperkt aantal gespecificeerde systemen voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering, het onderwijs en onderzoek. Daarnaast zijn voorstellen ontwikkeld voor de opzet van een beheerorganisatie.In het afgelopen jaar zijn eveneens belangrijke beslissingen genomen ten aanzien van de organisatie van de ondersteunende diensten. De noodzaak hiervan wordt op een indringende manier beschreven in het "Instellingsplan TU Delft 2005 Ė 2008: Wegen naar Innovatie". De verbetering van de organisatie van de ondersteunende diensten die hiervoor nodig is wordt duidelijk weergegeven in het ontwerp OOD. Gekozen is hierbij voor een bundeling van de ondersteunende diensten in een aantal servicecentra die dicht tegen het primaire proces zijn gepositioneerd en diensten op een effectieve en efficiŽnte manier kunnen aanbieden. Hiermee is een toekomstvaste en solide basis gecreŽerd om de doelen die genoemd zijn in het Instellingsplan te kunnen behalen. De komende jaren zullen gebruikt moeten worden om deze ontwikkeling tot wasdom te laten komen om de vruchten ervan te kunnen plukken. In het onderzoek wordt een eerste antwoord gegeven op de vraag of de kennishuishouding van de universiteit van de TU Delft (TUD) op orde is voor innovatie.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
training risicojongeren Erasmus+ dagboek Hogeschool Rotterdam Erasmus Universiteit toetsing research kwaliteitszorg onderwijsinnovatie meetinstrument studiesucces tentamen consultancy geluk UTQ evaluatie diversiteit
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement