De digitale bibliotheek in de netwerkmaatschappij

Tegen de achtergrond van een steeds verder ontwikkelende netwerksamenleving worden aan de invulling van de digitale dienstverlening van universiteitsbibliotheken andere en nieuwe eisen gesteld. Een belangrijke factor in het ontstaan van de netwerksamenleving zijn informatietechnologische ontwikkelingen. Het innovatiepotentieel van informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft het functioneren van individuen, organisaties en samenlevingen in relatief korte tijd sterk veranderd en deze ontwikkeling is nog steeds in volle gang. Juist de universiteitsbibliotheek als publieke, dienstverlenende en informatiegerichte organisatie is een direct betrokkene bij deze ontwikkeling, hetgeen ook is terug te zien in de veranderingen en ontwikkelingen in de afgelopen decennia in deze sector. In dit onderzoek is aan de hand van een drietal case studies en veldonderzoek bij de bibliotheek van de TU Delft zelf aan de hand van de Ateliermethode, gekomen tot een strategisch keuzemodel voor de digitale bibliotheek dat als basis kan fungeren voor het bepalen van de strategie en ontwikkelingsrichting van de (digitale) dienstverlening. Lees hier het artikel dat is verschenen naar aanleiding van dit onderzoek in het magazine van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
tentamen dagboek diversiteit evaluatie risicojongeren UTQ consultancy geluk research kwaliteitszorg meetinstrument training Erasmus+ Hogeschool Rotterdam toetsing onderwijsinnovatie studiesucces Erasmus Universiteit
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement