Monitoring Sociale Inclusie 2015

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2013 door Movisie een nulmeting laten uitvoeren naar de woon- en leefomstandigheden van Roma en Sinti in Nederland. In 2015 heeft Risbo de vervolgmeting uitgevoerd om daarmee een beeld te krijgen van de woon- en leefomstandigheden van Roma en Sinti in Nederland in 2015 en de ontwikkeling hierin tussen 2013 en 2015.
Er is binnen een aantal levensdomeinen gekeken naar de actuele situatie, de ontwikkeling sinds 2013 en de toekomstverwachting over vijf jaar. Per onderwerp is een uitsplitsing gemaakt naar de onderscheiden groepen: vooroorlogse Sinti, vooroorlogse Roma, Generaal-pardon Roma, Balkan Roma en Nieuwe Roma. Het onderzoek is gebaseerd op de antwoorden van experts op de online enquête en 31 diepte-interviews met professionals en Roma/Sinti zelf.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
training toetsing studiesucces evaluatie research kwaliteitszorg risicojongeren consultancy Hogeschool Rotterdam Erasmus+ diversiteit Erasmus Universiteit tentamen onderwijsinnovatie dagboek UTQ geluk meetinstrument
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement