Herijking Rotterdams Docentenprofiel VO

Opdrachtgever: Gezamenlijke schoolbesturen olv LMC

Rotterdam (via Kenniswerkplaats Rotterdams Talent KWP) investeert veel in haar onderwijsbeleid, er is een jarenlange traditie in programma's en initiatieven om het onderwijs op een zo hoog mogelijk peil te krijgen, vaak met behulp van gemeentelijke investeringen. Ook in de huidige tijd staat onderwijs hoog op de gemeentelijke agenda. Samen met de schoolbesturen voerde de gemeente het programma Beter Presteren uit, dat zich richt op het maximaal benutten van talent en het (daarmee) verhogen van de gemiddelde onderwijsresultaten. Ook in het nieuwe ROB3 ligt hierin een belangrijke taak. Rotterdamse docenten VO moeten zich voortdurend blijven ontwikkelen en dienen mee te groeien met veranderingen in de Rotterdamse samenleving en de leerlingenpopulatie. De Rotterdamse schoolbesturen willen uitzoeken of een herijking van het Rotterdamse docentenprofiel in het VO nodig is en wat dat vervolgens zou betekenen voor de kennis, competenties en vaardigheden van de Rotterdamse leerkrachten in het VO.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
kwaliteitszorg tentamen risicojongeren research toetsing diversiteit evaluatie Erasmus+ Erasmus Universiteit UTQ studiesucces geluk Hogeschool Rotterdam meetinstrument training onderwijsinnovatie dagboek consultancy
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement