Onderzoek compensatoir toetsen ESL

Opdrachtgever: ESL

Bij de introductie van Erasmus Law College in het studiejaar 2012/2013 werd voor het B1 de Regeling Compensatoir toetsen Bachelor 1 (B1) 2012 ingevoerd. Bij de invoering van deze regeling is afgesproken om dit te evalueren na twee studiejaren. Risbo voert deze evaluatie uit. De volgende vragen worden beantwoord: In welke mate hebben studenten van cohort 2012 met 60 ECTS aan het eind van het eerste jaar gebruik gemaakt van de (combinatie van de) geldende compensatieregeling en de herkansingen in B1? In welke mate zijn de verschillende inhoudelijke vakken/ blokken in B1 door studenten van cohort 2012 gecompenseerd en /of herkanst? In welke mate zijn de verschillende inhoudelijke vakken / blokken in B1 door studenten van cohort 2012 gebruikt om onvoldoendes op andere inhoudelijke vakken te compenseren? Presteert de groep studenten van cohort 2012 die is doorgestroomd naar B2 door in B1 gebruik te maken van de compensatie- en/of herkansingsregeling significant anders in B2 dan de groep studenten die geen gebruik heeft gemaakt van de compensatie- en herkansingsregeling? Speelt hierbij de mate van gebruik van de compensatie- en herkansingsregeling een rol? Hoe werken herkansingen en/of gecompenseerde onvoldoendes op specifieke inhoudelijke vakken / blokken in B1 door op de prestaties bij vervolgvakken/ -blokken in B2?

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement