Workshop Onderwijs en Techniek van het Theater

Klassikaal onderwijs kent één groot probleem en dat is dat studenten gemiddeld maar vijf procent van een college onthouden. Het is een bekend probleem, waar ook niet zomaar een oplossing voor bestaat. Vaak lukt het alleen "geboren" docenten om studenten aan hun lippen te laten hangen. Dit in tegenstelling tot theaters, waar de aandacht tijdens voorstellingen juist toeneemt. Daarom proberen we tijdens de workshop Onderwijs en de Techniek van het Theater, gegeven door Gijs Meeusen, het antwoord te formuleren op de vraag hoe we met theatertechnieken de aandacht van het publiek kunnen vangen en vasthouden. Doelgroep en benodigde voorkennis De workshop Onderwijs en de Techniek van het Theater is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde docenten. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Doelstellingen/competenties Aan het eind van de workshop zijn de deelnemers in staat om:

  1. Beter de aandacht van het publiek te trekken en vast te houden.
  2. Boeiender, authentieker en effectiever te communiceren met een publiek.
  3. Middelen als mimiek, gebaren, stem, houding en podium zo te gebruiken dat ze maximale ondersteuning bieden aan de inhoud van de presentatie.
  4. Hun sterke kanten te benoemen en hun zwakke kanten op het gebied van presenteren verder te verbeteren.
  5. Presentaties op een zinvollere manier in het onderwijs in te zetten.
Aan het begin van de workshop formuleert elke cursist twee of drie valkuilen wat betreft theatertechnieken. De praktijk leert dat bij de tweede bijeenkomst 50% van de valkuilen is verdwenen. En bij de derde bijeenkomst is dat zelfs 85%. De vaardigheden die u leert, zijn toepasbaar in alle situaties waarbij u met groepen communiceert. Denk hierbij aan presentaties maar zeker ook aan speeches of vergaderingen. Inhoud en vorm Onderwijs en de Techniek van het Theater is vooral een praktische workshop. In drie dagdelen ontdekt u wat nodig is om in het theater effectief en authentiek te communiceren met het publiek. De voorbereidingstijd per dagdeel is ongeveer een uur. Het programma is opgebouwd uit vier stappen:
  1. Bewust worden van verschillen en overeenkomsten tussen normaal en theatraal handelen.
  2. Eisen aan een theatrale presentatie ontdekken.
  3. Presenteerstijlen ontwikkelen en segmentering realiseren.
  4. Interactie in het theater.
Tijdens de workshop werkt u aan een voorbereide presentatie van enkele minuten. U werkt met geïmproviseerde stukjes presentatie en leert daarbij vooral van oefeningen en van de feedback die u op presentaties van anderen geeft. Tot slot kijken we met een kritische blik naar de mogelijkheden van onderwijspresentaties en leert u een methode om de kwaliteit van uw uitleg te verbeteren. Beoordeling en certificering Nadat u de workshop gevolgd heeft, ontvangt u een certificaat van deelname. Informatie over de trainer (extern): Gijs Meeusen studeerde technische natuurkunde aan de TU/e en promoveerde in 1994 in de plasmafysica. Na zijn promotie koos Meeusen voor een carrière als componist en ontwikkelde een aantal praktische cursussen voor docenten en wetenschappers. Zijn theater- en verhaalcursussen zijn inmiddels een begrip in de academische wereld en worden op diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en België gebruikt om wetenschappers effectiever te leren communiceren.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
training dagboek risicojongeren consultancy studiesucces Hogeschool Rotterdam UTQ diversiteit evaluatie toetsing Erasmus+ meetinstrument Erasmus Universiteit onderwijsinnovatie kwaliteitszorg research tentamen geluk
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement