Reflexieve Netwerkevaluatie Buurtcirkels

Opdrachtgever: Movisie

Het Buurtcirkelconcept is een vernieuwde zorgstructuur die zorginstelling Pameijer aan het opzetten is. Bij een Buurtcirkel gaat een groep kwetsbare mensen op basis van hun talenten en krachten elkaar in de buurt ondersteunen zodat zij zelfredzamer zullen worden in het dagelijks leven. Er zijn nog geen evaluaties van Buurtcirkels in Nederland en de evaluaties van buitenlandse Buurtcirkels zijn relatief beperkt qua omvang. Risbo zal dit concept in het kader van het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies van Movisie bestuderen. Concreet kijken we hoe het netwerk van de deelnemers aan Buurtcirkels vergroot wordt, hoe de ondersteuning eruit ziet, hoe dit de zelfredzaamheid van de deelnemers be´nvloedt, wat de (bedoelde en onbedoelde) effecten zijn van Buurtcirkels, wat de effecten zijn op deelnemersniveau en voor de andere mensen uit het netwerk. Tevens worden er procesmatige aspecten geŰvalueerd: hoe verloopt de organisatie, hoe draaien de Buurtcirkels, hoe pakt men knelpunten aan of zou men die aan kunnen pakken en wat zijn succes- en/ of faalfactoren?Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement