De omvang van niet-geregistreerde en geregistreerde EU arbeidsmigranten in Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Risbo, de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit en OBI zijn gevraagd onderzoek te doen naar de omvang en aard van de EU-migranten in Rotterdam. Rotterdam kent namelijk een steeds groter aandeel arbeidsmigranten met een EU-achtergrond. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar deze groepen, maar vaak geven die slechts een beperkt beeld van de realiteit, namelijk die van arbeidsmigranten die geregistreerd zijn in de Basisregistratie personen (BRP). Een groot probleem bij onderzoek naar deze groep is echter dat een substantieel aantal EU-migranten niet in de BRP is geregistreerd. Hierdoor is er een kennislacune ontstaan met betrekking tot de groep ongeregistreerde EU-migranten in Rotterdam. Vanuit de Gemeente Rotterdam is er behoefte meer over de niet in de GBA geregistreerde EU-migranten in Rotterdam te weten te komen, zowel over de grootte van deze groep als de aard en achtergronden. In januari 2015 zijn Risbo en OBI dit omvangrijke onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam gestart. In het onderzoek wordt op basis van geo-mapping, een kwantitatief survey onder de doelgroepen zelf, diepte-interviews met experts en koppeling van diverse registers inzicht verkregen in de omvang en positie van EU- arbeidsmigranten die ingeschreven staan, maar ook die niet-ingeschreven staan.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement